ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

Co je nového ve SketchUp 2024
Pro rok 2024 se vývojáři zaměřili zejména na zvýšení výkonu aplikací pro desktop a lepší vizuální zážitek. Verze SketchUp 2024 upgraduje na vyšší rychlost pomocí nového grafického enginu, Layout 2024 zrychluje zobrazení díky režimu konceptu, realističtější vizuály nabízí zcela nový styl Ambient Occlusion, přibyla možnost sdílení aktuálního projektu pomocí přímého odkazu, zásadní proměny doznala funkce Přidat geolokaci, vylepšena byla interoperabilita s BIM IFC formáty a mnoho dalšího…(pro zvětšení klikněte na obrázek)
SketchUp 2024
Nový grafický engine

Nový grafický engine ve SketchUpu 2024 je docela „velká věc“, která umožňuje mnohem lépe využít nové hardwarové a softwarové technologie. Vývojáři slibují plynulejší modelovací zážitek, zvýšení počtu snímků za sekundu při manipulaci s modely různé velikosti a složitosti, lepší ovládání a rychlejší odezvu. I když se výsledky u různých modelů mohou lišit, interní testování ukázalo, že u nejběžnější konfigurace byly odezvy asi 2,4x rychlejší než klasický grafický engine. U konfigurací vyšší třídy bylo zrychlení 8,4x, přičemž v některých případech bylo zaznamenáno ještě vyšší!

Výběr grafického enginu a konkrétní GPU je dostupný z horního roletového menu Dialogová Okna / Preference pro Windows nebo SketchUp / Preference pro Mac OS a tam v levém sloupci položka Grafika.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)Ne všechny hardwarové konfigurace, na kterých lze SketchUp spustit mohou nový grafický engine podporovat. V případě nepodporovaných konfigurací nebo pokud SketchUp rozpozná, že by mohl být nový engine na Vašem zařízení pomalejší, případně nestabilní, zobrazí se upozornění, že SketchUp bude nadále používat klasický grafický engine.Ambient occlusion

Jedná se o novou možnost nastavení stylu zobrazení, známou zejména z vizualizačních programů jako např. Render[in], V-Ray, apod., která využívá techniky stínování přidáním důrazu na vzájemnou interakci hran a ploch daného 3D modelu a poskytuje tak větší hloubku a vyšší realističnost výstupů nyní přímo ze samotného SketchUpu.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Ambient occlusion je globální nastavení stylu, které lze zapnout z nabídky Pohled / Styl plochy / Ambient occlusion nebo na samostatném panelu Styly (Dialogová Okna / Výchozí zásobník / Styly na Windows nebo Okna / Styly na Mac OS) na záložce Upravit a druhé kostičce Nastavení ploch. Ve spodní části panelu je zatržítko Ambient occlusion a dva posuvníky dovolující uživatelsky nastavit Vzdálenost, tedy dosah efektu a jeho Intenzitu.Trimble Connect a sdílení odkazů

SketchUp 2024 obsahuje nativní integraci Trimble Connect. S touto funkcí nyní můžete snadno nasdílet odkaz na verzi Vašeho 3D modelu Vašim klientům, kteří si takto mohou otevřít a prohlédnout model pomocí svého webového prohlížeče v módu zobrazení (bez možnosti editace a nechtěných úprav).

Nebo můžete Trimble Connect využit jako společné cloudové datové uložiště (s neomezenou velikosti v rámci Vašeho předplatného) pro sdílení a přistup k Vašim *.skp projektům napříč všemi vlastními zařízeními – SketchUp na stolním počítači, notebooku, iPadu, příp. SketchUpu pro Web.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Trimble Connect má svůj vlastní vyhrazený ikonový panel, viz. obrázek se zvýrazněnou ikonou pro sdílení. Více možností je pak dostupných v nabídce Soubor.

S novou integrací Trimble Connect do SketchUpu 2024 nyní můžete:
  • Snadno otvírat a ukládat soubory na Trimble Connect.
  • Sledovat revize a zjistit, kdy byl soubor naposledy aktualizován.
  • Rychle přenášet modely mezi aplikacemi SketchUp pro desktop (Windows / Mac),         SketchUp pro Web nebo SketchUp pro iPad.
  • Sdílet odkazy na modely uložené v Trimble Connect se klienty v módu "pouze pro zobrazení".


Přidat Geolokaci

Díky nové a vylepšené funkci Přidat polohu je geografické určování polohy Vašeho modelu a import podrobných dat terénu snazší a předvídatelnější než dříve, zejména u rozsáhlých importů. V nové aktualizované verzi můžete importovat větší oblasti, řídit hustotu sítě terénu a zobrazit sever i Vaši polohu.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Funkci Přidat lokalitu najdete v novém SketchUpu 2024 buď pod samostatnou ikonou (menu Pohled Panely nástrojů) nebo v roletovém menu Soubor pod stejnojmennou položkou Přidat lokalitu. Klíčové vlastnosti jsou stručnosti následující:

  • Okno náhledu nyní zobrazuje aktuální polohu Severky ve Vašem modelu pro správnou orientaci a lepší pochopení světových stran, což je užitečné pro případy následné simulace slunce a stínu.
  • Dovoluje zobrazovat a skrývat Vás model přímo na importované mapě.
  • Zprůhledněná verze Vašeho modelu, pomáhá lépe předvídat, jak bude model zapadat do terénu, který právě importujete.

  • Zvládá větší oblasti importu bez ohledu na rozlišení.
  • Posuvník, který vám dává možnost upravit hustotu sítě terénu, který chcete importovat.
  • Vyšší kvalita dat pro střední a velké importy.
  • Možnost zobrazit všechny předchozí importy při každém následujícím importu.
  • Automatické uspořádáno do Značek (hladin) pro jejich pozdější lepší správu.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Další zaznamenání hodná vylepšení
Vylepšení importu a exportu IFC

Import souborů IFC do SketchUpu je nyní rychlejší a předvídatelnější. Bylo provedeno několik aktualizací exportů IFC-4, pomáhající udržovat konzistenci dat a optimalizovat soubory, včetně možnosti tzv. teselace (tj. mozaikování geometrie, která může pomoci optimalizovat data, takže výsledný export bude poloviční, než by jinak byl) a několika upgradů způsobu exportu komponent.

Konkrétně se jedná např. o možnosti importovat soubory IFC se speciálními znaky, jako jsou ã, ó, a podobně, možnost importovat text z jazyků s nearabskými znaky, jako je japonština, čínština, možnost exportovat předdefinované typy objektů, které jsou nyní exportovány jako atributy třídy. Dále zachovávat jednotky atributů, což znamená, že hodnota imperiálních nebo metrických jednotek atributů jako „Pozice“ a „Velikost“ je nyní při exportu zachována. A v neposlední řadě je to export dynamických atributů. Jakékoli dynamické atributy z komponent jsou nyní do IFC4 exportovány jako sada vlastností s názvem „SU_DynamicAttributes“.Interoperabilita USDZ a gITF

Přidáním podpory souborů formátů USDZ i gITF se nyní otevírají nové možnosti pro pokročilé pracovní postupy. USDZ byl vyvinut společností Pixar a je využíván pro efektivní správu složitých 3D scén a animací. gITF je známý jako „3D JPEG“ a nabízí robustní rámec pro přenos a načítání 3D modelů.

SketchUp nyní nabízí možnost importovat a exportovat oba tyto formáty, čímž zpřístupňuje standardy pro tvorbu digitálního obsahu napříč platformami pro pokročilou 3D vizualizaci.Scan Essentials Ground Mesh  (Studio)

Nový nástroj Ground Mesh v pluginu Scan Essentials dokáže snadno a rychle proměnit 3D sken mračna bodů na přesnou terénní síť se čtyřstrannými plochami, kterou můžete upravovat a manipulovat s ní ve SketchUpu. Scan Essentials tak přináší nové způsoby vytváření terénu z 3D mračna bodů pomocí metod Fit Cloud, Rectangular nebo Bounded.

Plugin Scan Essentials je k dispozici s předplatným SketchUp Studio (Windows).Dialogové okno chyby pluginu

Rozšiřující pluginy jsou skvělý způsob, jak více přizpůsobit SketchUp vlastním potřebám a rozšířit jeho možnosti. Co není tak skvělé, je, když se tyto pluginy nepodaří načíst (obvykle proto, že jsou zastaralé).

Pokud se při spuštění SketchUpu některý z Vašich rozšiřujících pluginů nenačte, zobrazí se nyní nové chybové dialogové okno, které vám pomůže určit, které rozšíření selhalo. SketchUp následně zkontroluje Extension Warehouse, zda neobsahuje aktualizaci problematického rozšíření. Poté můžete zobrazit podrobnosti o chybě, zkopírovat tyto podrobnosti, zvolit aktualizaci rozšíření, deaktivaci nebo odinstalaci.Vylepšení modelování

Jedná se o různá vylepšení modelování napříč stávajícími základními nástroji a funkcemi, mající za cíl zvýšit produktivitu práce a pomoci Vám zůstat ve Vašem „kreativním flow“.Předvolba úchopových bodů otáčení nástroje Posun

S možností přidávat si své vlastní uchopovací body, tzv. Snapy, které byly představeny v aktualizaci SketchUp 2023.1 update se někdy může stát, že společně se základními rohovými úchopy a úchopy pro otáčení může být na vybraném objektu, se kterým se chystáte manipulovat pomocí nástroje Posun už přece jen více „šumu“ a nemusí být jednoduché trefit myší ten správný úchop. Chcete-li omezit tento vizuální šum a usnadnit navigaci nástroje Posun, je nyní k dispozici na panelu Preference v části Kreslení přepínač, který umožňuje Zobrazit nebo skrýt body, ty červené křížky, pro otáčení nástrojem Posun.(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Zrušení operace funkcí Zpět

Ve verzi SketchUp 2024 byl upraven způsob, jakým funguje funkce Zpět během operace, která je v procesu. Dříve mělo zrušení uprostřed akce za následek zrušení nově zahájené akce i zrušení dříve dokončené akce. Nyní je zrušení uprostřed akce ekvivalentem zrušení.Odvozování od pomocných přímek

Nalezení tzv. odvození k existující pomocné přímce bylo někdy při kreslení čáry od objektu k pomocné přímce nemožné. V nové verzi můžeme při kreslení efektivněji používat pomocné přímky pro odvození.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Odvození na plochu

Představte si žebřík, který opřete o zeď. Ani nezůstane stát kousek od zdi, ani se nezaboří částí svého objemu do stěny. A přesně tak se nyní zachová funkce odvození na plochu. Když opřete naklánějící se žebřík nástrojem Otáčení (Rotace) o zeď, tato nová funkce Vám dá pomocí symbolu „X“ vědět, když geometrie, kterou rotujete, protíná plochu, ke které se nakláníte. 😊Odvozování obdélníku

Při kreslení obdélníku na ploše nově můžete k odvození orientace obdélníka využít hran této plochy. Což znamená, že Váš právě vytvářený obdélník se může chytře, automaticky zarovnávat rovnoběžně s jakoukoli hranou této plochy.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Když to zase aplikujeme na nějaký reálný příklad, je nyní možné kreslit nábytek (skříně a komody pomocí obdélníků) přímo podél stěn v nepravidelné lichoběžníkové místnosti, aniž by bylo třeba dočasně měnit orientaci os. Wow, myslím, že toto vylepšení by si zasloužilo mnohem vyšší příčku v seznamu novinek! 😊Hvězdička neuloženého projektu  (Windows)

V systému Windows nyní nový SketchUp zobrazuje jemné upozornění, že jste provedli úpravy, které nebyly uloženy. V takovém případě se zobrazí * (hvězdička) vedle názvu souboru v záhlaví aplikace. Na MacOS, ve SketchUpu již tato funkce existuje. Poznáte to, když se podíváte na šedou tečku uprostřed červeného tlačítka Zavřít. Pokud tam tečka (nebo hvězdička na Windovs) je, víte, že Vaše práce nebyla uložena.
LayOut 2024LayOut bez verze!

Soubory LayOut budou nyní zpětně kompatibilní, tj. soubory vytvořené ve verzi 2024 lze přímo otevřít ve verzi 2023. Znamená to, že pro přístup k dokumentům ve verzích 23 (a novějších) není nutné myslet na to, že je třeba pro kolegu se starší verzí LayOut „Uložit jako“..


Výkon

Nová položka Výkon v roletovém menu Úpravy / Preference nabízí možnosti, které Vám mohou pomoci upravit způsob, jakým LayOut zpracovává grafiku na obrazovce a zlepšit tak celkový výkon aplikace. Celkem dvě důležité funkce se nyní nacházejí na tomto panelu - Režim konceptu a nový experimentální grafický modul..


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Režim konceptu je nová funkce, která „odkládá“ konečné vykreslení entit během navigace v dokumentu (zoomování, panoramování, atd) pro lepší výkon a kratší odezvy. Dílčí nastavení umožňují kontrolu rovněž nad zpožděním regenerace zobrazení a také možnost „vždy zapnuto“ nebo „pouze během posunu a přiblížení“. Vyzkoušejte novou klávesovou zkratku „k“, která přímo zapíná nebo vypíná režim konceptu.

Experimentální grafický modul LayOut je funkce, která je stále ve vývoji a proto je ve výchozím nastavení vypnutá. Ale vývojový tým již shledává tuto funkci jako dostatečně stabilní pro veřejné testování. Proto pokud máte výkonnější grafickou kartu, můžete funkci zkosit zapnout, abyste prověřili, nakolik může zvýšit výkon tím, že poskytuje moderní grafickou infrastrukturu se spoustou flexibility.Vylepšené odvozování v LayOut

Odvozování v LayOutu je nyní více podobné tomu, jak jsme na něj zvyklí ve SketchUpu. Při práci ve 2D dokumentu omezí LayOut při kreslení dostupné reference na entity, které jsou nejblíže Vašemu poslednímu kliknutí myší. Shift a klávesy s kurzorovými šipkami nyní omezují směrovou osy při posunu nebo kreslení objektů.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Tato změna drasticky snižuje množství odvozovacího šumu a potřebu používat středový „tentononc“ (gizmo) při přesouvání nebo kopírování objektu v LayOutu.Vylepšení exportu z LayOut

Při exportu výstupů z LayOutu přinášíme některá požadovaná vylepšení. Nyní můžete specifikovat více rozsahů stánek najednou, abyste získali požadované stránky (např. 1,3,5,7,9-12), aniž byste museli spouštět více samostatných exportů.


(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Druhé vylepšení se týká hromadných exportů do formátů obrázků, které obsahují název stránky v názvu souboru. Exportované soubory lze nyní snadněji identifikovat a procházet i mimo LayOut.
Aktualizace hardwarových a softwarových požadavků, kompatibilitaPro verzi SketchUp Pro 2024 jsou podporovány následující operační systémy:

Windows: 64-bitové verze Windows 11 a Windows 10.
Mac OS: 64-bitové verze Mac OS 14+ (Sonoma), Mac OS 13+ (Ventura), Mac OS 12+ (Monterey) a Mac OS 11+ (Big Sur).

Formát SketchUp 2024 je oboustranně kompatibilní s verzemi SketchUp 2023, 2022 a 2021, tzn. že verze 2021 a novější umožňují otevřít a pokračovat v práci i na projektech vytvořených v aktuální verzi 2024 bez nutnosti přeukládání, jak to bylo nutné vždy před rokem 2020.

V případě verzí SketchUp 2020 a starších, u kterých má *.skp formát jinou vnitřní strukturu (projekty ukládané ve verzích SketchUp 2020 a starších mají zpravidla 2x větší velikost a právě od verze 2021 byl představen a začal být využíván nový, více úsporný formát), není možné otvírat projety SketchUp 2021 a novější. Tady kompatibilita končí. A pozor, verze SketchUp 2024 do těchto starších formátů (2020 a starších) rovněž ukládat neumí! Výběr nižších verzí v nabídce „Uložit jako“ není dostupný! Jinak samozřejmě stále platí, že vyšší verze vždy otevře soubor vytvořený ve verzi nižší.

Změnou v podporovaných operačních systémech proti předchozí verzi SketchUp 2023 je přidání podpory pro Mac OS 14+ (Sonoma).

Pokud je Váš operační systém starší než ty, které jsou jako podporované výše uvedeny, je třeba pro spuštění a správné fungování SketchUpu 2024 provést jeho aktualizaci.

Podrobnější informace o systémových požadavcích pro SketchUp Pro/Studio 2024 naleznete na samostatné stránce věnované doporučeným a minimálním systémovým požadavkům.

Kompatibilitu Vašeho počítače pro instalaci SketchUp 2024 si můžete nezávisle otestovat pomocí bezplatné aplikace SketchUp 2024 CheckUp, která je volně ke stažení rovněž na této stránce.
Novinky v předchozích verzích SketchUp:

Co je nového ve SketchUp PRO 2023 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2023.1 update CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2022 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2021.1 update CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2021 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2020.2 update CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2020.1 update CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2020 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2019.2 update CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2019 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2018 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2017 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2016 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2015 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2014 CZ
Co je nového ve SketchUp PRO 2013 CZ


Jestli jste dočetli až sem, tak vidíte, že i letos přibylo hodně věcí, které stojí za to v nové verzi prozkoumat.
A nejlepším způsobem je všechny ty nové a vylepšené nástroje SketchUpu, včetně výkresového modulu LayOut, vyzkoušet přímo v trial verzi, která je k dispozici v sekci

Ke stažení

zdarma.

Máte zájem si

Pořídit licenci SketchUp

nebo máte nějaké otázky?

Kontaktujte nás!Rádi se podělíme o naše zkušenosti a navrhneme optimální řešení dle Vašich konkrétních potřeb a očekávání.              
Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů