ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
Render[in] pro SketchUp
V-Ray pro SketchUp
SketchUp pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

Novinky SketchUp 2021.1 updatePo uvolnění nové verze SketchUp 2021 v listopadu loňského roku, vydání verze SketchUp Studio letos v dubnu, nyní na začátku léta s potěšením oznamujeme další aktualizaci SketchUp s označením 2021.1.

V této verzi bylo cílem standardizovat vzorce používání napříč základními nástroji SketchUp, zvýšit efektivitu práce a vylepšit „čitelnost“ (informovanost směrem k uživateli) co se v programu aktuálně děje a usnadnit nejen novým uživatelům osvojit si jak hlavní principy, tak nejjemnější nuance jedinečného chování SketchUpu.

Takže vyhrňme si rukávy a ponořme se do toho.


(pro zvetšení klikněte na obrázek)

Změny v modifikátorech SketchUp nástrojůPravděpodobně nejvýraznější změnou je, že více modifikačních kláves k jednotlivým nástrojům se nyní chovají jako opravdové přepínače zap/vyp, tzn. jedno klepnutí na klávesu danou modifikační funkci příkazu zapne, druhé ji vypne.

Co že je to vlastně ten modifikátor? Jednoduchý příklad: nástroj Posun + modifikační klávesa Ctrl mění Posun na Kopírování. Nejčastější modifikátory ve SketchUpu jsou klávesy Ctrl, Shift a Alt pro Windows, resp. Option, Shift a Command pro Mac OS, případně kurzorové šipky.

Další vylepšenou vlastností je, že modifikátory zůstávají trvale „přilepené“ v dané poloze přepínače, dokud je sami nepřepneme zase zpět (samovolně „nevypadnou“ po prvním použití, abychom je museli opakovaně aktivovat). Toto vylepšení nám dovoluje například díky Posun + Ctrl rychle rozkopírovat objekty na poličce nebo třeba stromy či keře na daném pozemku bez nutnosti mačkat Ctrl znovu a znovu a znovu.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)Některé z nástrojů SketchUp, jako například Otáčení, Obdélník, Kružnice,… již dříve obsahovaly schopnost předem uzamknout směr dle osy nebo roviny kreslení. U jiných to bylo možné až po zahájení operace kliknutím. Nyní byl tento vzorec chování sjednocen a použít i na další nástroje jako je Čára, Měření nebo zmíněný Posun.

Navíc nyní můžeme u libovolného daného nástroje ve stavovém řádku (v dolní části obrazovky) zjistit, jaké modifikátory jsou pro něj k dispozici a následně si na základě změny vzhledu kurzoru ověřit aktuální stav nástroje.

To vše znamená méně interakcí s modifikátorem opakovaným stisknutím a podržením klávesy, předvídatelnější výsledky modelování a tím i efektivnější využití.


Dopad na jednotlivé nástroje
Čára

Nástroj má nyní povoleno „uzamčít“ kreslení ve směru dané osy pomocí vybrané kurzorové šipky ihned po výběru příkazu, tedy ještě před zahájením kreslení. Vyzkoušejte – klikněte na ikonu Čára, krátce stiskněte kurzorovou šipku doprava a začněte kreslit. Nepustí Vás jiným směrem než „povoleným“ rovnoběžným s červenou osou.


Mazání

Toto se mi moc líbí. Už dříve uměl tento nástroj pěkné věci, ale někdy bylo těžké rozlišit v jakém modu jste a co se stane. Navíc bylo třeba držet klávesu stisknutou po celou dobu.
Nyní Vás při použití přepínače změna symbolu u kurzoru myši informuje, zda jste pomocí Ctrl (Option na Mac OS) přepnuli do režimu změkčení / vyhlazení hran nebo pomocí Shiftskrytí hran anebo Alt (Command) – zpět na nevyhlazení / odkrytí hran. Za zmínku však stojí, že nástroj mazání stále umožňuje pracovat i v módu stisknutí a podržení modifikační klávesy. Kurzor nyní navíc poskytuje vizuální zpětnou vazbu ve formě symbolu u kurzoru myši, kterým označuje aktuální režim.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)Aby byl proces zrušení vyhlazení a odkrytí hran snadnější, SketchUp současně automaticky aktivuje viditelnost Skryté geometrie v menu Pohled, jakmile je aktivován režim nevyhlazení / odkrytí hran. A po ukončení tohoto režimu nebo přepnutí na jiný nástroj se zobrazení skryté geometrie vrátí zpět na předchozí nastavení.
Docela chytré, že?


Tah/Tlak

Vedle známého modifikátoru Ctrl (Option) pro vytažení s přidáním nové plochy, avšak rovněž s úpravou trvalého přepnutí pro rychlé opakování, přibyl u tohoto nástroje další modifikátor Alt (Command), aktivující režim „natažení“. Tento režim již fakticky existoval v předchozích verzích SketchUpu, ale nikdy na něj nebyl odkazován ve stavovém řádku nebo nebyl dosud ošetřen změnou vzhledu kurzoru. Toto protažení je zhruba ekvivalentem posunu plochy kolmé na její rovinu kreslení a je užitečné zejména úvodních fázích skicování či tvarování hmoty.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
Posun

Oba známé modifikátory Ctrl (Option) pro kopírování i Alt (Command) pro autoohyb nyní zůstávají zachovány pro opakování operace. Toto chování se vztahuje jak na přesouvání předem vybraných položek nástrojem Výběr, tak i na operaci přesouvání objektu „autooznačení kurzorem“. Směr pohybu lze nyní uzamknout ještě před prvním kliknutím na přesouvaný / kopírovaný objekt.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)Kopie, kopie, kopie, kopie, kopie,… ale jen jeden klik na Posun a jedna modifikace.


Zvětšení

Modifikátory tohoto nástroje jsou: Ctrl (Option) pro nastavení zvětšování / zmenšování od středu a nyní zůstane „rozsvícená“ červená středová kostička pro snazší identifikaci v jakém módu se přepínač nachází nebo Shift pro proporcionální změnu, tedy že poměr stran zvětšovaného objektu drží jednotné měřítko.


Otáčení

Existující modifikátor Ctrl (Option) pro kopii s otočením nyní přetrvává napříč opakujícími se operacemi. Tento režim je k nyní dispozici také bez předem vybraných entit.


Měření

Modifikátor Ctrl (Option)je přepínač pro zapnutí / vypnutí tvorby pomocných konstrukčních čar, nastavení přetrvává napříč několika operacemi. Pokud jste četli pozorně naše minulé novinky k verzím víte, že se vlastně jedná o změnu, která byla poprvé zavedena ve SketchUp 2020.2. Podobně jako u možnosti Čára a Posun lze směr odvození nástroje Měření uzamknout před prvním kliknutím.


Úhloměr

Vytváření pomocných konstrukčních čar opět přepíná modifikátor Ctrl (Option) a zachovává si nastavení napříč několika operacemi.


Výplň materiálem

Všechny modifikátory, ať už se jedná o Shift - obarvit vše se stejným materiálem, Ctrl (Option) - vše se stejným materiálem na připojených plochách nebo Ctrl + Shift (Option + Command) - vše se stejným materiálem na stejném objektu, jsou nyní přepínače. Modifikátor Alt (Command) pro „nasátí“ vzorku materiálu (kapátko) se však po jednom použití stále přepíná zpět na výchozí nástroj Výplň materiálem. Ostatní modifikátory přetrvávají.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)Podobně jako u modifikátorů nástroje Mazání budou modifikátory Výplň materiálem stále fungovat i stisknutím a podržením klávesy modifikátoru.


Přeformátována a aktualizována byla i všechna dialogová okna interaktivní nápovědy na panelu Instruktor, aby se vše sesouladilo s i úpravami provedenými na stavovém řádku u těch nástrojů, jejichž chování se změnilo. Další změny na stavovém řádku budou aktualizovány v následujících verzích.


Orientace ploch „máslem nahoru“Když nyní ve verzi SketchUp 2021.1 nakreslíte plochu v půdoryse, je automaticky orientovaná přední, lícovou (tou bílou, „správnou“) plochou nahoru. V ostatních případech bude přední, bílá plocha vždy ta, která je kreslena směrem ke kameře (našemu aktuálnímu pohledu). Toto je velmi užitečná změna. Odstraňuje spoustu problémů například při pozdějším mapování materiálů pro následné využití 3D modelu pro přípravu fotorealistické vizualizace, ať už pomocí integrovaných pluginů jako je V-Ray nebo Render[in] nebo samostatných programů jako je Artlantis. Ostatně jeden tip pro práci, jak řešit problém se špatně orientovanými plochami „když už je zle“, platný obecně pro jakýkoliv z uvedených renderovacích programů, jsme na toto téma zpracovali a je dostupný pod názvem Render[in] pro SketchUp - nastavení materiálů pro vizualizaci zde na stránkách v části Tipy & Triky.

Tato nová vlastnost přijde vhod i pokud někdy využíváte naimportovaný 2D podklad v DWG/DXF, ten potom obtahujete čárou nebo Obdélníkem a následně Tahem/Tlakem vytahujete do 3D. Všechny plochy zůstanou v tomto případě korektně bílé.
Dále při dvojkliku nástroje Tahu/Tlaku pro zopakování stejné vzdálenosti se operace chovají předvídatelněji. A nástroj Tažení profilu po dráze nyní ve většině scénářů vytvoří extrudované plochy s přední stranou orientovanou směrem ven.


(pro zvetšení klikněte na obrázek)
Zvýšení výkonu funkce PolygonMeshMnoho rozšiřujících pluginů pro SketchUp, které buď importují nebo vytvářejí velké množství geometrie se spoléhají na API operaci nazvanou PolygonMesh. Tyto operace mohou být časově velmi náročné v závislosti na velikosti importu nebo složitosti vytvořené geometrie. Ve verzi 2021.1 bylo zásadním způsobem vylepšeno to, jak efektivně rozhraní SketchUp API operace PolygonMesh zpracovává. Platí, že čím rozsáhlejší je operace, tím větší bude zrychlení. A dobrá zpráva je, že většina vývojářů pluginů nemusí nic měnit, aby se využilo výhod tohoto vylepšení.
Předpokládáme, že si rozdílu všimnete zejména u pluginů, které hodně pracují s obecnými plochami jako je například Artisan nebo Skimp, které najdete i v našem ceníku. Další podrobnosti o tom, jak využít vylepšení výkonu jsou dostupné v API dokumentaci.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
Menu PluginyNabídka menu Pluginy vystupuje ze stínu. Od této chvíle bude záhlaví nabídky standardní součástí horního roletového menu SketchUpu, bez ohledu na to, zda mátme či ještě nemáme nějaký rozšiřující plugin ve SketchUpu nainstalovaný. Do této nabídky se přestěhovaly položky pro správu pluginů a vývojářské nástroje. Vše týkající se rozšiřujících pluginů pro SketchUp včetně pluginů samotných je tedy nyní pěkně pohromadě, na jednom místě a lépe tak zapadá do mentální mapy uživatelů SketchUpu.


Uvědomělé jednotky Živých komponentOd této verze si můžete z galerie 3D Warehouse stáhnout modely tzv. Živých konfigurovatelných komponent, jejichž parametry jednotek budou respektovat aktuální nastavení jednotek Vašeho modelu. To by mělo významně urychlit a zjednodušit zadávání správných parametrů při konfiguraci s Živými komponentami.

S nedávnou aktualizací 3D Warehouse jsou nyní všechny Živé komponenty v účtu SketchUp Labs povoleny pro automatický překlad jednotek.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)Parametry na panelu konfigurátoru Živých komponent nyní respektují formát jednotek Vašeho modelu. Respekt!


Klasifikace a export IFC 4SketchUp byl rozšířen o nový standard schématu IFC 4. Jedná se vedle stávajícího IFC 2x3 o další klasifikační systém, které můžete použít k přiřazení BIM informaci k Vašemu SketchUp projektu. A to buď na panelu Informace o prvku nebo s pomocí nástroje Klasifikátor z ikonové lišta Klasifikace. IFC 4 je nyní podporovaný typ exportního souboru.


Upgrade knihovny PDF pro SketchUp a LayOutAktualizovány byly knihovny, které SketchUp a LayOut používají ke generování exportů PDF pod Windows. Spolu s touto aktualizací bylo také vyřešeno několik chyb souvisejících s nežádoucími artefakty nebo efekty v exportu.


Vylepšení v LayOutUž jste někdy potřebovali např. pro půdorys v LayOutu zvolit měřítko, které není v seznamu? Samozřejmě, můžeme ho manuálně založit v Preferencích.
Ale od verze 2021.1 je k dispozici i rychlejší cesta a tou je možnost zadat operativně požadované měřítko přímo na panelu SketchUp Model v sekci Kamera jednoduchým zápisem, např. 1:25. Tento nový způsob vstupu umí analyzovat i řadu dalších formátů zadání, např. 1m = 25m, 1/25, 0,04 nebo 4%. LayOut výřez na stránce automaticky přepočítá a ve všech uvedených případech použije měřítko 1:25 pro zobrazení modelu na papíře. Jak jednoduché, že?

Mimochodem v případě, že Vám to uniklo, v lednu byla vydána aktualizace, která zahrnovala mírné zlepšení výkonu u schopnosti LayOutu pracovat s výřezy SketchUpu.
Pokud jste tedy zatím neaktualizovali, s updatem 2021.1 můžete zabít dvě mouchy jednou ranou.Mimochodem v případě, že Vám to uniklo, v lednu byla vydána aktualizace, která zahrnovala mírné zlepšení výkonu u schopnosti LayOutu pracovat s Výřezy SketchUpu.

Pokud jste tedy zatím neaktualizovali, s updatem 2021.1 můžete zabít dvě mouchy jednou ranou.Stáhněte si novou verzi a prozkoumejte nové možnosti a funkce. Případně nám dejte vědět, jak tato vylepšení ovlivňují Vaše pracovní postupy. Zpětná vazba, kterou dáváte, umožňuje dělat SketchUp lepší.
Nové funkce verze SketchUp 2021.1 jsou zdarma dostupné všem uživatelům jak klasické licence Sketchup Pro s platným aktualizačním servisem, tak uživatelům licencí formou předplatného (pronájmu).
Aktualizujte svůj SketchUp ještě dnes a začněte využívat nová vylepšení!


Pokud momentálně nepatříte mezi šťastné majitele platného aktualizačního servisu ani předplatného, stačí nás kontaktovat, příp. zanechat zprávu, ozveme se Vám a navrhneme nejlepší možné řešení na míru.


> zpět na novinky SketchUp 2021
Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů