ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

Novinky SketchUp 2019.2 updateS potěšením můžeme oznámit vydání aktualizace SketchUp 2019.2 a v krátkosti představit nová vylepšení. Jedná se o relativně malé změny, které však mohou významně zkrátit nebo zjednodušit dosavadní pracovní postupy. Zde je těch cca 12 nejzajímavějších.SketchUpPodtitul tohoto update by se dal nazvat snadnější použití. Díky těmto vylepšením je SketchUp ještě o trochu intuitivnější a zábavnější. A kdo by si tohle nepřál, že?


1) Profesionálnější výstupy

Při ukládání rastrových obrázků a animací ze SketchUpu je možné v okně exportu 2D grafiky uživatelsky nastavit tloušťku čar. Před touto změnou zůstávaly tloušťky čar stejné jako v zobrazení na obrazovce monitoru, což mohlo způsobit, že obrysové čáry byly v závislosti na zvoleném rozlišení výstupu někdy příliš tenké někdy příliš tlusté (vhodné např. pro obrázky ve velmi vysokém rozlišení, kde dříve mohly obrysové čáry a hrany působit nevýrazně).Export do formátu *.png podporuje průhledné pozadí (pokud je pozadí ve SketchUpu nastavené jako bílé).

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
2) Uživatelsky přizpůsobitelné nastavení zobrazování jednotek

Velmi praktické vylepšení umožňující zobrazování informací buď na panelu Informace o prvku / Entity Info nebo nástrojem Měření přesně v takových jednotkách, které potřebujete (např. obvod místnosti nebo výšku stropu můžete dostat v milimetrech a plochu podlahy nebo stěny v metrech a objem místnosti v metrech krychlových. Dostupné jednotek k zobrazení: milimetry, centimetry, metry nebo stopy a palce nezávisle pro délky, plochy, objemy. Pryč jsou někdy dlouhatánská, špatně čitelná čísla! .

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
3) Importování souborů

Dny výběrů přípony při importu souborů do SketchUpu z dlouhého seznamu podporovaných formátů jsou již definitivně sečteny! Ve výchozím nastavení přibyla nová volba zobrazující všechny podporované typy souborů, které jsou k dispozici - rastrové i vektorové (3DS, BMP, DWG, JPG, IFC, STL,…). A co víc, dokonce můžete přetáhnout VŠECHNY podporované typy souborů přímo z okna vašeho správce souborů do okna modeláře SketchUpu metodou drag & drop (táhni a pust). Jednodušeji už to nejde! Vylepšeny byly i DWG a DXF importéry, které nyní zanechávají méně duplicitních a nekorektních hran.


4) Obrátit výběr

Právě jedna z těch malých věcí, která může v některých případech obrovsky pomoci. Tato funkce dovoluje vybrat cokoliv v modelu (hrany, plochy, skupiny, komponenty, pomocné přímky, kóty,…) a pak invertovat výběr – zaměnit co nebylo vybrané s tím co bylo.
Klávesová zkratka CTRL + SHIFT + I (pro Windows) nebo CMD + SHIFT + I (pro Mac OS).

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
5) Nástroj Mazání

Už jste si toho někdy omylem vymazali příliš mnoho? Aby se toto neopakovalo, přidali jsme modifikační klávesy ALT (Windows) a CMD (Mac OS), aby bylo možné odebírat z výběru všechny neúmyslně označené/zvýrazněné objekty, o které jste náhodně zavadili kurzorem během práce.).

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
6) Řezové roviny

Jistě znáte/používáte řezy, abyste mohli nahlédnout dovnitř modelu. Pro plynulejší práci nyní byla při vytváření nových řezových rovin pozměněna posloupnost kroků – po výběru funkce Vytvořit řezovou rovinu SketchUp nyní dovolí nejprve rovinu umístit/orientovat dle zvolené plochy a až poté zobrazí dialog pro její označení a pojmenování. Prostě napřed ji „nerušeně“ umístit a pak pojmenovat.


7) Importy rozsáhlých map

Dobrý zpráva pro majitele předplatného. Díky tomuto vylepšení je možné pomocí funkce Přidat geoumístění importovat do SketchUpu mapové podklady rozsáhlých území v detailu vysokého rozlišení. A jak toho dosáhnout? Stačí od zvoleného místa na mapě trochu oddálit pohled (zoom out) a vybrat úroveň detailu (level 1 – 18), kterou chcete importovat. Mějte však na paměti, že import velmi rozsáhlých území ve vysokém rozlišení může negativně ovlivňovat rychlost další práce v modelu SketchUpu v závislosti na výkonu daného počítače. Tato funkce je dostupná pouze pro předplatilele SketchUp Pro a SketchUp Studio.


A to už se pomalu dostáváme od SketchUpu k LayOutu…

Náš někdy trochu opomíjený hrdina - modul LayOut (nedílná součást verze SketchUp Pro), bude od této aktualizace více po ruce. Nyní můžete své modely Poslat do LayOut na 1 klik přímo pomocí ikony přidané na Velký nástrojový panel ve SketchUpu. Mimochodem, přibyly sem i další často používané položky jako je 3D Warehouse, Manažer pluginů, atd. Pokud jste dosud nevyužívali LayOut, je čas zjistit, jestli i Vám nechybí.LayOutRozšíření funkcí LayOutu lze shrnout následujícími slovy: zlepšení vzájemné spolupráce jednotlivých nástrojů pro přípravu kvalitnější výkresové dokumentace.


8) Kótování v izometrii

Nyní je možné (kromě standardního umístění kóty vodorovně, svisle nebo rovnoběžně s kótovanou délkou) zarovnávat kóty s izometrickým pohledem. Další veledůležitá maličkost! Zvlášť vzhledem k tomu, že izometrický pohled je jeden ze základních předdefinovaných pohledů v LayOutu. Pomocí klávesy ALT (Windows) nebo CMD (MacOS) lze zarovnat orientaci kóty rovnoběžně s danou rovinou.

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
9) Styl kótování

V nastavení stylu kótování přibyly nové možnosti pro nastavení vynášecích čár. A to buď zadáním konkrétní délky vynášení čáry (Length) nebo zadáním velikosti mezery (Gap) mezi kótovaným objektem a vynášecími čarami kóty.


10) Prefix / Suffix v textu kóty

Autotext využívaný napři pro automatické vyplňování razítka, číslování listů apod. byl nyní integrován do textové části kóty. Před nebo za špičaté závorky je nyní možné doplnit jakýkoliv text, např. „maximální možná délka < >“, aniž by došlo ke zrušení asociativity kóty s kótovaným objektem (tj. hodnota kóty ve výkrese LayOutu se bude i nadále automaticky měnit v závislosti na změně rozměru ve SketchUpu).

(pro zvetšení klikněte na obrázek)
11) Kótování natočených objektů

Další vylepšení se týká kótování předmětů, které nejsou pravoúhlé nebo jsou natočené tak, že jejich hrany nejsou orientovány rovnoběžně s okraji výkresu. Kóty je samozřejmě možné zarovnat s natočeným objektem, ale od nového update je možné je i nadále editovat (např. posunout kótu blíže nebo dále od kótovaného objektu) aniž by došlo k „odtržení“ kóty od objektu.


12) Rychlejší editace

V souladu s návyky ze SketchUpu je nyní v LayOutu možné použít stisk klávesy ENTER pro rychlou editaci. Toto je možné využít např. pro úpravu natočení pohledu modelu SketchUpu, editace vytvořené skupiny, vybrané kóty nebo popisky odkazové šipky. Stačí tedy vybrat, stisknout ENTER a začít psát!Posuďte sami je-li toho dost do jednoho vydaného update. Cílem vývojářů je průběžné vylepšování systému SketchUp tak, aby byl intuitivnější, výkonnější a zábavnější. A největším zadostiučiněním je když nové nebo vylepšené sady nástrojů vytvořené na základě průzkumů slouží k zrychlení nebo zjednodušení práce uživatelů. Takže, můžete stáhnout nově přeleštěný SketchUp a začít tvořit!
> zpět na novinky SketchUp 2019
Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů